Holtkamp Bouw koopt regelmatig zelf grond aan. Na het bouwrijp maken van deze grondstukken kunnen door ons kavels te koop aangeboden worden voor zowel particulier als zakelijk gebruik. Wij ontwikkelen vaak zelf middelgrote tot grootschalige projecten. De woningen of bedrijfspanden die deel uit maken van zo’n project, worden vervolgens door ons direct of via een makelaar te koop aangeboden.