Deze kolos van een vrijstaande woning in originele 30er jarenstijl heeft een forse make-over gehad. We hebben getracht zo veel mogelijk in oude stijl te restaureren en te renoveren. Tevens hebben we er een nieuwe aanbouw bij geplaast. Het tekenwerk voor deze woning is verzorgd door buro Erwin Meinders.